Verovapaa vakuutuskorvaus ei estä vähentämästä rakentamiskustannuksia luovutusvoitonverotuksessa, kun vakuutuskorvaus on kokonaisuudessaan käytetty tuhoutuneen rakennuksen rakentamiseen. Tällaiseen johtopäätökseen tuli KHO kesäkuussa antamassaan ratkaisussa KHO 2022:84.  Tapauksessa A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan…