Verovapaa vakuutuskorvaus ei estä vähentämästä rakentamiskustannuksia luovutusvoitonverotuksessa, kun vakuutuskorvaus on kokonaisuudessaan käytetty tuhoutuneen rakennuksen rakentamiseen. Tällaiseen johtopäätökseen tuli KHO kesäkuussa antamassaan ratkaisussa KHO 2022:84. 

Tapauksessa A:n omistamalla kiinteistöllä hankintahetkellä ollut rakennus oli tuhoutunut tulipalossa. A oli saanut tuhoutuneesta rakennuksesta verovapaan vakuutuskorvauksen, jonka hän oli kokonaisuudessaan käyttänyt tuhoutuneen rakennuksen tilalle rakennetun uuden rakennuksen rakentamiskustannusten kattamiseen. A oli sittemmin myynyt kiinteistön.

Erityisesti Korkein hallinto-oikeus  kiinnitti huomiota aiempaan oikeuskäytäntöön hankintamenon määrittämisessä. KHO viittasi ratkaisuihin KHO 1983 B II 549, KHO 2021:120, KHO 18.3.2003 taltionumero 575 ja KHO 28.10.2005 taltionumero 2765.