KHO on katsonut, että elinkeinotulon verotuksessa velkasaatavan menetyksen sai vähentää saneerausohjelman vahvistamisvuonna (KHO 2022:108). Sen sijaan henkilöverotuksessa saneerausmenettelyyn perustuvan velkasaatavan leikkauksen perusteella ei syntynyt luovutustappiota vielä saneerausohjelman vahvistamisvuonna (KHO 2022:107). Elinkeinoverotusta koskevassa ratkaisussa A Oy oli sijoittanut varojaan B Oy:n velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten…