KHO on katsonut, että elinkeinotulon verotuksessa velkasaatavan menetyksen sai vähentää saneerausohjelman vahvistamisvuonna (KHO 2022:108). Sen sijaan henkilöverotuksessa saneerausmenettelyyn perustuvan velkasaatavan leikkauksen perusteella ei syntynyt luovutustappiota vielä saneerausohjelman vahvistamisvuonna (KHO 2022:107).

Elinkeinoverotusta koskevassa ratkaisussa A Oy oli sijoittanut varojaan B Oy:n velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, jossa A Oy:n saatavaa oli leikattu 30 prosenttia. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun A Oy:n velkasaatavan pääomaa oli leikattu saneerausohjelmassa, tästä aiheutuvaa menetystä oli pidettävä EVL:ssa tarkoitettuna lopulliseksi todettuna arvonalenemisena.

Sen sijaan henkilöverotuksessa vähennysoikeutta ei syntynyt. Tapauksessa A oli sijoittanut 10 000 euroa B Oy:n arvo-osuuspohjaiseen velkakirjaohjelmaan. B Oy oli taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi hakeutunut yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn, jossa A:n saatavaa oli leikattu 30 prosenttia.

Saneerausohjelman tavoitteena oli velallisen liiketoiminnan tervehdyttäminen, ja velkojille oli saneerausohjelmassa leikattujen velkasaatavien osalta mahdollista maksaa lisäjako-osuutta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut selvää, ettei A voinut saada suoritusta juoksevaan velkakirjaan perustuvalle saatavalleen siltä osin kuin käräjäoikeus oli saneerausohjelmassa leikannut saatavaa.

Tämän vuoksi saneerausohjelmassa tehty A:n velkasaatavan pääoman leikkaus ei ollut TVL:ssa tarkoitettu luovutustappioon rinnastettava arvopaperin arvonmenetys, jota olisi voitu pitää konkurssiin verrattavan syyn vuoksi lopullisena.