Taksialan tehovalvonnassa on paljastunut kaikkiaan 8,7 miljoonalla eurolla kirjanpidon ulkopuolelle jääneitä tuloja. Lisäksi syyskuun lopussa päättyneessä valvonnassa paljastui 4,3 miljoonalla eurolla muita virheellisyyksiä, jotka vaikuttivat verotettavan tulon määrään. Pimeitä palkkoja löytyi lähes 3 miljoonan euron edestä.

Tehovalvonta eteni niin, että Verohallinto valikoi riskianalyysin perusteella valvottavaksi 850 taksiyrittäjää ja -kuljettajaa sekä taksiyritysten kirjanpidosta vastaavaa tilitoimistoa. Samalla tehtiin taksiyrityksiin kaiken kaikkiaan 250 verotarkastusta. Lisäksi Verohallinto valvoi taksialan toimijoiden tulo- ja arvonlisäveroilmoitusten oikeellisuutta.

Valvonta oli tasapuolista, sillä se kohdistui sekä alalla pitkään toimineisiin, että uusiin yrittäjiin. Valvonta kesti keväästä 2021 syyskuun 2022 loppuun saakka.

Tyypillinen valvonnassa ilmennyt verovilpin muoto oli jättää käteisellä maksettua myyntiä kirjaamatta kirjanpitoon tai jättää kokonaan kirjaamatta jonkin kuukauden ajot. Ilmeni myös, että kansainvälisten alustojen kautta taksituloja saaneet yrittäjät ovat luulleet virheellisesti, että alusta ilmoittaa taksiyrittäjän tulot Verohallintoon. Yrittäjä on itse luonnollisesti vastuussa siitä, että tulot tulevat ilmoitetuksi. Taksitoimintaa on harjoitettu esimerkiksi Uber- ja Yango-sovellusten kautta.

Rikostapausharkintaan verotarkastuksen kohteena olleista yrityksistä siirtyi noin kolmasosa. Rikostapausharkinnassa selvitetään siis, onko tapauksessa perusteita rikosilmoituksen tekemiselle.

Valvonnassa huomattiin ongelmaksi pääsy taksamittareiden tuottamaan dataan. Tässä asiassa Suomi on Ruotsia jäljessä, sillä Ruotsissa viranomaiset voivat lähes reaaliaikaisesti seurata taksien taksamittareiden kautta kertyvää tietoa ja hyödyntää sitä toimialan valvonnassa. Verohallinto onkin esittänyt toiveen lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi taksamittaritiedon paremman seurannan.