Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Verohallinto käynnisti keväällä 2021 taksialan tehovalvonnan. Vaikka valvonta on vielä kesken, on tähän mennessä lähes puolelle valvotuista yrittäjistä tullut lisää maksettavaa veroa. Valvonnassa tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Muun muassa yhdistelemällä erilaisia vertailutietoja on tehovalvonnassa ilmennyt, että tuloja on jäänyt kirjaamatta noin 1,2 miljoonan euron edestä kirjanpitoon.

Taksialalle tulleet kansainväliset tietoverkossa henkilökuljetuspalvelua tarjoavat yritykset ovat saattaneet hämärtää yrittäjien ymmärrystä tulojen ilmoittamisesta. Verohallinto muistutti aiemmin tänä vuonna, että taksiautoilija on yrittäjänä verovelvollinen toiminnastaan ja saamistaan tuloista. Ajotulot on ilmoitettava riippumatta siitä, onko ajo tapahtunut ulkopuolisen toimijan välityksellä vai ei.

Valvonnassa on auttanut, että Verohallinto on saanut tietoja kuljetuspalvelujen välittäjiltä saaduista suorituksista vuodesta 2020 alkaen.  Jos taksiyrittäjä ei ole itse ilmoittanut tuloja, seuraa ylimääräistä vaivaa jälkikäteisselvittelystä, veronkorotuksia ilmoittamattomista tuloista ja viivästyskorkoja. Vakavimmissa tapauksissa voidaan katsoa rikoksen tunnusmerkistön täyttyneen.

Elokuun loppuun mennessä verottajan valvonnan piirissä oli ollut 182 taksiyrittäjää. Useimmin ilmennyt laiminlyönti on ollut myynnin kirjaamatta jääminen. Lisäksi valvonnassa on havaittu pimeää palkanmaksua sekä sellaisten kulujen vähennyksiä, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.

Verohallinnon pyrkimyksenä on käydä läpi vielä noin 600 taksiyrittäjän toimintaa. Tarkastukset jatkuvat ainakin kevääseen 2022. Tehovalvonnassa on kohteen noin 800 riskianalyysissä esiin noussutta yrittäjää. Taksiluvan haltijoista, joita on noin 12 000, toimii rehellisesti. 

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.