Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Korkein hallinto-oikeus on joulukuun alussa 2021 antamassaan ratkaisussa pohtinut taloudellisten siteiden merkitystä verovelvollisuusaseman kannalta. 

Useampi osakkuus ja johtava asema suomalaisissa osakeyhtiöissä ei katsottu muodostavan olennaista sidettä Suomeen. Näin ollen taloudelliset siteet Suomeen eivät estäneet pitämästä verovelvollista rajoitetusti verovelvollisena Suomessa (KHO 2021:172). 

Tapauksessa Suomen kansalainen F oli muuttanut elokuussa 2019 pysyvästi puolisonsa kotimaahan Tšekkeihin puolisonsa ja heidän yhteisten alaikäisten lastensa kanssa. Tämän jälkeen F oli aloittanut päätoimisen työskentelyn tšekkiläisen yrityksen markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Muuton jälkeen hänellä ei ollut asuntoa Suomessa. Perhe asui vuokralla Tšekeissä.

Muuton jälkeen F omisti sijoitustoimintaa harjoittavan A Oy:n koko osakekannan sekä X Oy:stä 34 prosenttia ja B Oy:stä 5 prosenttia. F toimi toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana A Oy:ssä, mutta tämä ei edellyttänyt hänen läsnäoloaan Suomessa. Lisäksi F oli hallituksen puheenjohtajana D Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä X Oy:ssä, G Oy:ssä, H Oy:ssä ja B Oy:ssä. Hän ei kuitenkaan osallistunut yhtiöiden operatiiviseen toimintaan.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että taloudellisia siteitä lukuun ottamatta, F:n kaikki muut asian arvioinnin kannalta merkitykselliset siteet Suomeen olivat katkenneet. 

Lisäksi otettiin huomioon, että F:n Suomeen säilyneiden taloudellisten siteiden ei ollut katsottava edellyttävän säännöllisiä käyntejä ja aktiivista toimintaa täällä. Näin ollen nämä siteet eivät yksinään muodostaneet sellaisia tuloverolaissa tarkoitettuja olennaisia siteitä Suomeen, joiden perusteella häntä olisi edelleen voitu pitää yleisesti verovelvollisena muuttovuoden jälkeen. Näin ollen F:ää oli pidettävä Suomessa rajoitetusti verovelvollisena 1.1.2020 alkaen.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.