Koronavirusepidemian takia on säädetty väliaikainen laki, jonka nojalla yritykset voivat tietyin edellytyksin siirtää tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen pitämistä syyskuun loppuun 2020 asti.  Osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka jälkeen osakeyhtiöllä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin. 

Tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kokouksen siirtämisestä säädetty laki tuli voimaan 1.5.2020 ja on voimassa 30.9.2020 asti. Laki koskee 30.9.2019 – 31.3.2020 päättyneitä tilikausia. Käytännössä siis 30.9.2019 ja 31.3.2020 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilinpäätös täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin viimeistään 30.11.2020, jos tilinpäätöksen vahvistamista koskeva kokous on pidetty 30.9.2020.  

Menettely koskee muun muassa osakeyhtiöitä, julkisia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Jos yritys ilmoittaa tilinpäätöksen myöhässä, PRH lähettää yritykselle 85 euron käsittelymaksun.