(BLOGIIN) Vuoden 2021 alusta henkilökunnan verovapaaksi eduksi katsottaisiin työsuhdepolkupyörä enintään 1200 euroon asti. Uudistus sisältyy hallituksen antamaan vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Jotta etu olisi verovapaa, työnantajan tulee vastata hankinnasta. Etua ei siis voisi järjestää niin, että työntekijä ostaa polkupyörän ja pyytää rahaa työnantajalta kuittia vastaan.

Työsuhdepyörä on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön, jolla saa ajaa työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajalla.

Työsuhdepolkupyörän 1200 euron verovapaa etu sisältyisi jatkossa niin sanottuun verovapaaseen liikkumispalvelupakettiin työsuhdematkalipun kanssa.  Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistettaisiin samalla säätämällä verovapauden ylärajaksi 3 400 euroa. Samalla veronalaisena tulona pidettävä 300-750 euron välinen osa poistuu. Pakettiin voisi siis vuoden 2021 alusta sisältyä verovapaasti sekä julkisen liikenteen työsuhdematkalippu että polkupyöräetu, edellä mainittuihin euromääriin asti.

Nykyisin polkupyörän luontoisetuarvo vuodessa lasketaan siten, että pyörän hankintahinta jaetaan pyörän oletetuilla käyttövuosilla. Vielä ennen lopullisten säädösten vahvistamista avoin kysymys on se, kuinka 1200 euron suuruinen vuotuinen verovapaus lasketaan. Jos se laskettaisiin polkupyörän verotusarvosta eikä hankintahinnasta, polkupyörän hankintahinta voi olla suurempikin kuin 1200 euroa.