Ulosottomenettelyn joustavuutta jatketaan vuoden 2021 loppuu asti. Väliaikaisen lain perusteella ulosottomenettelyssä on joustoa, mikäli velallisen väliaikainen maksuvaikeus on johtunut Covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista.

Joustavuus ilmenee monella tapaa. 

Velallisella on mahdollisuus hakea vapaakuukautta, vaikka ulosmittaus ei olisi kestänyt yhtäjaksoisesti vielä vuotta tai lähes vuotta. Vapaakuukausien määrä on enintään kolme vuodessa. Velkojien suostumuksella vapaakuukausia voidaan myöntää enintään kuusi.

Lisää maksuaikaa voidaan myös myöntää: kolmen kuukauden sijasta enintään kuusi kuukautta. Ulosottomies voi kuitenkin tehdä turvaavan ulosmittauksen. Maksuajan myöntäminen ei kuitenkaan keskeytä viivästyskoron kertymistä. 

Velkojan suostumus vaikuttaa maksuaikaankin, sillä suostumukseen perustuen voidaan antaa maksuaikaa kuuden kuukauden sijasta kaksitoista kuukautta.

Jos kyse on häädöstä, muuttopäivää voidaan lykätä kahden kuukauden sijaan neljä kuukautta.

Hakijan suostumuksella on mahdollista lykätä häädön täytäntöönpanoa kaksitoista kuukautta.