Tuloverolakiin on kirjattu väliaikainen poikkeus koskien tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla.  Tilapäisenä työskentelynä pidetään enintään 3 vuoden ja 6 kuukauden työskentelyä samassa työntekemispaikassa, jos 3 vuoden määräaika päättyy 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana. Jos 3 vuoden ja 6 kuukauden määräaika jatkuu vuoden 2022 puolelle, säännöstä sovelletaan myös vuoden 2022 verotuksessa.

Väliaikaisella poikkeuksella helpotetaan koronapandemiasta seuranneita rajoituksia ja toimenpiteitä, jotka ovat voineet hidastaa työmaiden etenemistä. Työmatkojen tilapäisyyden edellytyksenä oleva kolmen vuoden määräaika saattaa ylittyä vallitsevassa tilanteessa. 

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka verovelvollinen tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle työtehtäviensä vuoksi. Pääsäännön mukaanhan työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla pidetään tilapäisenä, jos se kestää korkeintaan kolme vuotta. 

Poikkeussäännös helpottaa verovapaiden kustannusten korvausten maksamista. Työnantaja voi maksaa työmatkasta kilometrikorvauksia ja/tai päivärahaa. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista.