Palkoista, luontoiseduista, kustannusten korvauksista ja monista muista suorituksista on muistettava tehdä tulorekisteri-ilmoitus. Pääsääntöisesti ilmoitus on tehtävä viiden päivänä kuluessa suorituksen maksupäivästä. Tämä sääntö koskee esimerkiksi maksettuja rahapalkkoja. Jos ilmoitusta ei anneta tai se myöhästyy Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun.

Kun tulorekisteri-ilmoitus on antamatta, Verohallinto lähettää selvityspyynnön. Tässä vaiheessa voi esittää hyväksyttävän selvityksen ilmoituksen puuttumiselle. Selvityksestä riippumatta Verohallinto voi kuitenkin määrätä yritykselle sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksun, jos tulorekisteri-ilmoitus annetaan vasta kehotuksen jälkeen. Maksu määrätään täysin sadoin euroin eli pienin määrättävä maksu on 100 euroa. Enintään neljän saajaerittelyn tai vuosi-ilmoituksen myöhästymisestä voi selvitä ilman laiminlyöntimaksua. Muutoin laiminlyöntimaksun määrä riippuu puuttuvien saajaerittelyjen tai vuosi-ilmoitusten lukumäärästä. Tahallisissa tai törkeissä huolimattomuustilanteissa laiminlyöntimaksu voi olla jopa 15 000 euroa.

Laiminlyöntimaksua ei määrätä, jos on määrätty myöhästymismaksu. Jos tulorekisteri-ilmoitus ei myöhästy yli 45 päivää, määrätään päiväkohtainen myöhästymismaksu, joka on kolme euroa jokaiselta myöhästymispäivältä. Jos myöhästyminen on yli 45 päivää, määrätään prosenttiperusteinen osa, joka riippuu ilmoitettavan veronalaisen suorituksen määrästä. Kannattaa siis aina toimia mahdollisimman nopeasti, jotta voisi selvitä pelkällä myöhästymismaksulla.