Henkilöverotuksessa sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotuksessa jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2022 alkaen eräpäivään saakka. Huojennettu viivästyskorko on suuruudeltaan 2 prosenttia. Voit välttyä huojennetulta viivästyskorolta täydentämällä vuoden 2021 ennakoita tammikuun ajan. 

Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, puuttuva osuus maksetaan jäännösverona eli kansan kielellä mätkyinä. Huojennettua viivästyskorkoa määrätään maksettavaksi tälle jäännösverolle.  Jäännösveroa ei määrätä maksettavaksi, jos se on pienempi kuin kymmenen euroa.

Voit välttyä huojennetulta viivästyskorolta joko maksamalla riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa verovuoden aikana tai täydentämällä ennakoita kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen. 

Henkilöasiakkaan sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajan lisäksi avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömies ja maatalousyrittäjä voivat maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa tammikuun ajan.

Todettakoon, että yhteisöt voivat maksaa lisäennakkoa ilman huojennettua viivästyskorkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Huojennetun viivästyskoron laskeminen alkaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä. Korko lasketaan kuukauden ja vuoden todellisten päivien mukaan. Huojennetun viivästyskoron laskeminen päättyy jäännösveron eräpäivään. Korosta vähennetään kuitenkin aina 20 euroa.