Budjettiriihen veroratkaisuista esitellään seuraavassa mielenkiintoisimmat. 

Yritysverotuksen kannalta kiinnostavia veroratkaisuja ovat muun muassa kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poisto-oikeuden jatkaminen vuosille 2024–2025 ja lisävähennys tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista. Yritys voi tehdä vuosina 2022–2027 verotuksessa 150 prosentin lisävähennyksen sellaisista tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, jotka perustuvat verovelvollisen ja tutkimusorganisaation tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön. Näillä toimilla pyritään tukemaan kasvua ja investointeja.

Paljon huomiota julkisuudessa on saanut hallituksen kaavailema arvonnousunvero. 

Arvonnousuverolla laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta Suomessa asuessa kertyneisiin myyntivoittoihin myös tilanteissa, joissa omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. Toiselta nimeltä arvonnousuveroa kutsutaan maastapoistumisveroksi (engl. exit tax). Tosin tämä termi on hivenen harhaanjohtava, sillä veroa ei tarvitse maksaa vielä maasta muutettaessa. Vero sen sijaan kohdistuu ennen muuttoa Suomessa kertyneeseen omaisuuden arvonnousuun. Arvonnousuvero ei vaikuta suoranaisesti muuttamiseen, koska se ei edellytä verojen maksamista maasta muutettaessa. Arvonnousuvero olisi maksettava vasta silloin, kun omaisuus myydään.

Henkilöverotuksen puolella kotitalousvähennyksen laajennukset ovat olleet paljon esillä. Laajennuksella tavoitellaan työllisyysvaikutuksia. 

Kotitalousvähennykseen oikeuttavan kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een.

Lämmitystapamuutoksia tuetaan öljylämmityksen korvaamisen osalta korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia niinikään 40:stä 60:een. Tässä kohtaa on syytä huomauttaa, että muissa remonteissa vähennyksen euromääräiset ja prosentuaaliset rajat säilyy ennallaan.

Edellä kerrotut kotitalousvähennyksen muutokset ovat voimassa vuosina 2022–2027.

Hallitus haluaa käynnistää syksyllä 2021 selvityksen siitä, miten kotitalousvähennystä voitaisiin laajentaa myös muihin energiaremontteihin sekä taloyhtiön teettämiin remontteihin. Tällä hetkellähän huoneiston omistajana voi saada kotitalousvähennyksen vain niistä asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, joiden teettäminen kuuluu lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan asunto-osakeyhtiön osakkaalle. Taloyhtiön teettämistä remonteista ei saa kotitalousvähennystä. 

Selvityksiä on tarkoitus tehdä muitakin ja yksi mielenkiintoisimmista on työryhmän perustaminen selvittämään kesäkuun 2022 loppuun mennessä mahdollisuudet käynnistää negatiivista tuloveroa ja työtulotukea koskeva kokeilu vuoden 2023 alusta. Negatiivisessa tuloverossa ideana on, että veroa maksetaan vasta kun kuukausitulot ylittävät tietyn tulorajan. Jos tulot jäävät tulorajasta, vähimmäistulotaso turvataan maksamalla henkilölle etuutena negatiivista veroa. Toisin sanoen: sen sijaan, että verottaja veisi työtulosta osansa, verottajalta voisi saada lisäsumman tienaamiensa työtulojen päälle. Pyrkimyksenä on luonnollisesti tukea ihmisten toimeentuloa ja pienentää tuloeroja. 

Perhevapaalla olemista halutaan kannustaa verotuksen avulla. Vuoden 2023 alusta ehdotetaan muutosta työmatkakuluvähennyksiin siten, että verovuoden aikana perhevapaalla olleen työmatkakuluvähennyksen omavastuuta alennetaan vastaavasti kuin työttömillä. Tällä hetkellä työttömillä matkakulujen yleistä omavastuuta (750 euroa) pienennetään 70 euroa jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti. Omavastuu on kuitenkin vähintään 140 euroa.

Asuntovelallisia kuritetaan edelleen, sillä asuntoluottojen korkojen verovähennysoikeutta pienennetään aikaisemmin päätetyn mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vuonna 2022 asuntolainan korkovähennys on enää 5 prosenttia koroista ja vuonna 2023 se poistuu kokonaan. Vielä vuonna 2021 saa vähentää 10 prosenttia maksamistaan asuntolainan koroista. 

Sähköautoilun edistämiseksi vapautetaan täyssähköautot autoverosta ja korotetaan sitä vastaavasti täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa. Ajoneuvoveron korotus ei koske aiemmin käyttöönotettuja täyssähköautoja. Autoveron vapautus koskee 1.10. jälkeen verotettavia autoja. Lisää nostetta sähköautoiluun yritetään saada myös työsuhdeautojen arvojen alennuksella. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025. Muutos koskee vähäpäästöisiä hybridejä ja kaasulla kulkevia työsuhdeautoja.

Kaivosten sijaintikunnille ollaan luvattu 60 prosenttia uuden kaivosveron tuotosta. Vero tulisi käyttöön vuoden 2023 alusta.  Kaivosveron lopullinen malli ei ole kutenkaan vielä selvillä.