Osinko voidaan maksaa myös muuna kuin rahana. Jos osinko maksetaan yhtiön hallussa olevilla osakkeilla, yleisesti verovelvollinen osingonsaaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron ja antamaan varainsiirtoveroilmoituksen. Jos osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen, osingonmaksaja on velvollinen perimään ja tilittämään varainsiirtoveron rajoitetusti verovelvollisen osingonsaajan puolesta.

Verohallinnon ohjeen mukaan, jos osinko maksetaan osakeyhtiön osakkeina, osingon määrä on osakkeiden käypä arvo sinä päivänä, jolloin osinko on nostettavissa. Julkisesti noteeratun yhtiön osakkeen käypä arvo on osakkeen kyseisen päivän painotettu keskihinta.

Yhtiö voi myös maksaa varainsiirtoveron osingonsaajan puolesta. Yhtiön osakkeenomistajiensa puolesta erikseen maksama varainsiirtovero on voitonjaon luonteinen erä (KHO 2015:84). Verohallinto on katsonut, että yhtiön osingonsaajan puolesta maksama varainsiirtovero on yleisesti verovelvolliselle osingonsaajalle veronalaista pääomatuloa. Se otetaan huomioon osana osakkeiden hankintamenoa, kun osingonsaaja myöhemmin luovuttaa osinkona saamiaan osakkeita.

Jos päätös varainsiirtoveron maksamisesta tehdään osana osingonjakopäätöstä, suoritus on osa jaettavaksi päätettyä osinkoa. Tällöin osingonsaajan puolesta maksettu varainsiirtovero on osingonsaajalle osinkotuloa.

Tulevassa osakkeiden myyntivoiton verotuksessa on muistettava, että osinkona saatuja osakkeita luovutettaessa niiden hankintamenoksi katsotaan osakkeen käypä arvo kokonaisuudessaan, vaikka osa osinkotulosta saattaa olla verovapaata tuloa.