Verohallinto on kertonut mitä painopistealueita sisältyy ohjaus- ja valvontasuunnitelmaan vuodelle 2023. Elinkeinoverotuksessa valvotaan erityisesti yritystoiminnan muutostilanteita, kuten yritysjärjestelyitä ja osakeluovutuksia. Osakeluovutuksissa mielenkiinto kohdistuu siihen, mihin omaisuuslajiin luovutukset katsotaan kuuluvaksi. Lisäksi ohjausta ja valvontaa kohdistetaan niin sanottuihin ”lepäävä” -statuksen yhteisöihin sekä yrityksen ja osakkaan välisiin toimiin.

Arvonlisäverotuksen puolella mielenkiinto kohdistuu arvonlisäverottomien toimialojen rajanvetoon, finanssi- koulutus- ja matkailutoimialoihin sekä muun muassa kansainväliseen kauppaan. Valmisteverotuksessa valvotaan alkoholin kansainvälistä internetkauppaa.

Varainverotuksessa valvontaa kohdistetaan yritysvarallisuuden arvostamiseen perintö- ja lahjatilanteissa sekä toiminnan jatkamisvaatimuksen täyttymiseen varainsiirtoverotuksessa eräissä yritysjärjestelytilanteissa.

Digitalous kiinnostaa verohallintoa myös ensikin vuonna, sillä ohjaus- ja valvontasuunnitelmassa on mainittu kryptovaluutat, etämyynti sekä monet alustatalouden tulot kuten lyhytaikainen majoittuminen ja some-tulot. Todettakoon, että dac7-direktiivi edellyttää Suomelta lainsäädäntötoimia ja alustatalouden operaattorien ilmoitusvelvollisuus laajenee ensi vuoden alusta, kun tulee voimaan laki digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla.

Muista ohjaus- valvontakohteista mainittakoon ulkomaiset transaktiot kansainvälisessä sijoitustoiminnassa, vakuutuskuoret sekä henkilöverotuksen puolella automaattisen tietojenvaihdon kautta saatujen tulo- ja tilitietojen valvonta.