Verohallinto on julkaissut ennusteita odotettavissa olevista käsittelyajoista. Monen eri asian käsittely saattaa kestää verohallinnossa yli vuoden. 

Esimerkiksi henkilöverotuksen oikaisuvaatimuksen käsittelyaikaennuste on 16-18 kuukautta. Monia kiinnostavaan perintö- ja lahjaverotuksen päätöksen tekemiseen kuluu aikaa 12-16 kuukautta.

Yritysverotuspuolella arvonlisäverotuksen oikaisuvaatimuksen käsittelyaika on 12 kuukautta samoin kuin yhteisön tuloverotuksen oikaisuaika. 

Arvonlisäverotuksen kirjallisen ohjauksen voi saada 5 viikossa samoin kuin ennakkoratkaisun. Tämä aika on sangen kohtuullinen. 

Jos varainsiirtoveroa on maksanut liikaa, sen palautusta koskevan hakemuksen käsittelyyn voi vierähtää aikaa 12–18 kuukautta.

Perustuslaissa säädetään kansalaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Tätä kutsutaan hallintomenettelyn joutuisuusperiaatteeksi. Viivytyksetöntä toimintaa pidetään hyvän hallintotavan mukaisena.

Tarkkoja käsittelyaikoja ei ole kuitenkaan säädetty. Viranomaisen passiivisuutta vastaan ei ole olemassa tehokkaita oikeuskeinoja joihin yksityinen kansalainen voisi turvautua. Jossain vaiheessa on pohdittu esimerkiksi erityisen viivästysvalitusmahdollisuuden säätämistä, mutta se ei ole toteutunut. 

Jos viranomainen on pitkään passiivinen päätöksenteon kanssa, ainoa keino on tehdä kantelu ylemmälle laillisuuden valvojalle, joita Suomessa ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Viime vuosina he ovatkin saaneet useita kanteluita kohtuuttoman pitkistä viranomaisten käsittelyajoista.