Verohallinto on tiedottanut erinäisistä verotuksen joustoista, joita verovelvollisessa on mahdollisuus vaatia veroilmoitusten antamisessa ja verojen maksamisessa. Syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, jotka ovat seurausta koronavirusepidemian aiheuttamista rajoituksista ihmisten ja yritysten normaaliin arkeen. Nämä aiheuttavat erityisen syyn, johon vedoten verottajakin suostuu joustamaan.

Verohallinto muistuttaa, että sairaustapausten johdosta voi hakea yrityksen veroilmoitukselle lisäaikaa. Sairastuminen voi myös olla erityinen syy, jonka perusteella ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä. 

Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä, jos yritys sitä pyytää.

Mikäli koronavirusepidemia vaikutukset aiheuttavat yritykselle maksuvaikeuksia, veroille voi hakea maksujärjestelyä. Myös viivästyskorot voidaan jättää perimättä erityisestä syystä.

Ensisijainen keino yrityksen veromaksujen hallinnassa on ennakkoverojen muuttaminen. Keinon käyttäminen ei luonnollisesti ole kiinni koronavirus epidemiasta. Yrityksen kannattaa aina seurata tuloksen kehittymistä ja hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Tulorekisteri-ilmoitusten myöhästymismaksua ei määrätä vuoden 2020 aikana, jos maksettujen palkkojen ilmoittamisen viivästyminen johtuu sairastumisesta.