Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Apulaisoikeusasiamies on moittinut Verohallinnon toteuttamaa esitäytetyn veroilmoituksen korjaus- ja täydennysmenettelyn muutosta. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Verohallinto ei kohdellut tasapuolisesti paperilla ilmoittajia.

Uudessa menettelyssä korjauksia ja täydennyksiä ei tehdä enää esitäytetylle veroehdotuslomakkeelle, vaan erillisille veroilmoituslomakkeille, joita on runsaat 20 kappaletta. Aikaisemman veroilmoituksen täyttöoppaan sijasta asiakkaille lähetettiin saatekirje, jossa muun ohella ohjattiin hakemaan neuvontaa asiakaspalvelunumeroista tai Verohallinnon verkkosivuilta.

Niiden asiakkaiden, jotka eivät halunneet tai eivät kyenneet käyttämään sähköistä OmaVero ilmoituspalvelua, tuli joko tulostaa lomakkeet Verohallinnon verkkosivuilta tai hankkia ne esimerkiksi asioimalla Verohallinnon toimipisteissä. 

Verolomakkeiden mukana ei ollut myöskään palautuskuoria. Palautuskuoret tuli niin ikään hankkia joko verotoimistosta tai tilata ne puhelimitse. 

Paperilla ilmoittaminen vaati verovelvollisen aktiivisia omia erilaisia toimia ja toimenpiteitä. Kuitenkin juuri näiden asiakkaiden joukossa on niitä henkilöitä, joilla ei ole mahdollisesti kykyä tai taitoa sähköiseen asiointiin viranomaisen kanssa (esimerkiksi vanhukset ja vammaiset). 

Apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisussaan, että esitäytetyn veroilmoituksen korjaus- ja täydennysmenettely paperilla ilmoittajien kohdalla ei täytä hallinnon asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vaatimusta.  Asiointimahdollisuudet tulisi järjestää siten, että ne vastaavat kaikkien asiakkaiden ja myös yhteiskunnallisten erityisryhmien tarpeita. 

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.