Verohallinto helpottaa maksujärjestelyn ehtoja tilapäisesti koronatilanteesta johtuen. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 31.8.2021 saakka.

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko esimerkiksi alenee 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin kaikkiin maksujärjestelyssä mukana oleviin veroihin 1.5. alkaen.

Helpotusten tarkoituksena on tukea erityisesti maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Helpotettujen ehtojen mukaista maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa. Jos veroihin kohdistuu perintätoimia, ne keskeytetään, kunnes hakemus on ratkaistu.

Yrittäjä voi hakea maksujärjestelyä, jos veroja ei ole ulosotossa ja kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset on annettu määräajassa.

Voit hakea uutta helpotettua maksujärjestelyä, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi rauennut, jos verot eivät ole vielä ulosotossa. Normaalisti näissä tilanteissa ei myönnetä uutta maksujärjestelyä.

Jos uutta helpotettua maksujärjestelyä hakee, vaikka aiempi maksujärjestelysi olisi edelleen voimassa, aiempi maksujärjestely korvataan uudella.

Kuten normaalikin maksujärjestely, myös helpotettu maksujärjestely raukeaa, mikäli sen ehtoja ei noudata. Maksujärjestely raukeaa, jos et anna uusia vero- ja muita ilmoituksia, et maksa maksuohjelman eriä määräajassa tai sinulle syntyy uutta verovelkaa maksujärjestelyn aikana.