Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Vuoden 2020 veroilmoituksen täyttäminen tulee olemaan hieman tavanomaisesta poikkeavaa. Monet ovat työskennelleet pitkään kotona, mikä voi vaikuttaa muun muassa verovähennyksiin. 

Korona-aika on myös saattanut muuttaa merkittävästikin verotettavan tulon määrään. Tulot saattoivat vähentyä esimerkiksi lomautuksen vuoksi. Jos verokortille ei tehnyt viime vuonna tulojen vähentyessä muutosta, on ensi syksynä hyvinkin odotettavissa veronpalautusta. 

Sama tilanne on edessä tänäkin vuonna. Jos verokorttia ei päivitetä tulojen tai vähennysten muuttuessa, voi seurata isojakin jäännösveroja tai veronpalautuksia.  

Etätyöntekijää kiinnostaa varmasti eniten tulonhankkimisvähennykset kotitoimistosta. Voit vähentää työhuoneesta johtuvia kuluja, jos työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Työhuonevähennys voidaan myöntää joko kaavamaisin perustein työhuonevähennyksenä tai todellisten kulujen mukaan, jos niistä on riittävä selvitys.

Kaavamainen työhuonevähennys on 900 euroa, 450 euroa tai 225 euroa ja se kattaa työhuoneen vuokran/vastikkeen, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Täyden 900 euron työhuonevähennyksen saa, jos etätyöpäiviä on yli 50 % kaikista työpäivistä vuodessa. Jos etätyöpäiviä on enintään 50 %, vähennys on 450 euroa. 

Jos työhuonevähennystä vaatii todellisten kustannusten mukaan, edellytetään niiden selvittämistä. Kuitit toimitetaan kuitenkin verottajalle vasta silloin, jos niitä erikseen pyydetään. Työhuonevähennys voidaan laskea sekä asunto-osakeyhtiön osakehuoneistosta, että kiinteistön rakennuksesta. Työhuoneen kulut lasketaan näistä pinta-alan suhteessa koko asunnon pinta-alaan. Jos kulu kohdistuu yksinomaan työhuoneeseen, saa sen vähentää täysimääräisesti. Tällainen kulu voi olla esimerkiksi työhuoneen äänieristyksen parantaminen.

Jos työvälineen, kuten tietokoneen, verotuksessa vähennyskelpoinen hankintameno on enintään 1 000 euroa (vuonna 2021 vastaava summa 1200 euroa), katsotaan sen todennäköisen taloudellisen käyttöajan olevan enintään kolme vuotta ja vähennys tehdään kerralla. Jos työvälineen todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta, hankintameno vähennetään poistoina. Poistot tehdään esinekohtaisesti 25 %:n suuruisina poistoina menojäännöksestä. Poistoja tehdään siihen asti, kunnes poistamaton hankintameno on enintään 1 000 euroa. Tämän jälkeen lopun hankintamenosta saa vähentää kerralla. 


Työhuoneen kulut ja muut tulonhankkimisvähennykset vaikuttavat verotukseen vain siltä osin kuin ne ylittävät 750 euroa. Viran puolesta myönnetään kaikille palkansaajille tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa. Jos todellisia tulonhankkimiskuluja on enemmän kuin 750 euroa, kannattaa vähennysvaatimus siis tehdä.

Niille verovelvollisille, joilla on autoetu, voi korona-aika ja etätyöskentely merkitä autoedun arvon alentumista. Autoedun arvo lasketaan kaavamaisesti joko kuukausikohtaisella arvolla, jolloin oletetaan, että vuodessa ajetaan yksityisajoja 18 000 km, tai todelliseen yksityisajojen määrään perustuvana kilometrikohtaisena arvona.  Autoedun arvoa voi pyytää alennettavaksi, jos yksityisajoja on verovuoden aikana kertynyt alle 18 000 kilometriä. Jos autoetuautosi on esimerkiksi vuosina 2019-2021 käyttöönotettu ja sinulla on vapaa autoetu, vähennetään alennusta laskettaessa ansiotuloistasi 18 senttiä jokaisesta kilometristä, jonka yksityisajosi alittavat 18 000 kilometriä. Samoina vuosina käyttöönotetulla käyttöetuautolla vähennys on 7 senttiä kilometriltä.

Kuukausikohtainen kaavamainen käyttökustannusten arvo lasketaan siis 1 500 kilometrin yksityisajokilometrille kuukaudessa, eli 18 000 kilometrille vuodessa. Huomattava on, että yksityisajoa on myös asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka, joten etätyöskentely vähentää yksityisajokilometrejä. 

Autoedun arvon alentamiseksi kannattaa pitää ajopäiväkirjaa. Vaatimus tehdään liitelomakkeella 50A. Ajopäiväkirja säilytetään itsellään ja toimitetaan Verohallinnolle pyydettäessä.

Etätyöskentelijän kannattaa muistaa, että kotitalousvähennystä voi hyödyntää, jos remontoi omassa kodissa tulonhankkimiskäytössä olevaa työhuonetta. Kotitalousvähennyksen saa oman asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Kotitalousvähennys on työn osuudesta 40 %, jos olet ostanut työn yritykseltä, tai jos palkkaat työntekijän, 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Verotuksessa nouseekin tästä esille kysymys, saako samaa remonttikuittia hyödyntää sekä tulonhankkimisvähennyksiin että kotitalousvähennykseen? Tämä näyttää olevan mahdollista, sillä verohallinnon kotitalousvähennystä koskevassa ohjeessa on esitetty vastaavanlaisia tilanteita, joissa kotitalousvähennys ei estä tekemästä tulonhankintaan liittyvää vähennystä.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.