Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Tässä Blogisarjassa tulemme käymään läpi tavallisimpia verotarkastuksissa havaittuja virhetilanteita ja keinojen niiden välttämiseksi. Ensimmäisenä tarkasteluun otetaan autoetu.

Työhön liittyvien matkojen verovähennyskelpoisuus on läsnä useiden palkansaajien elämässä. Tilanteessa, jossa oman auton sijaan käytetään työpaikan ajoneuvoa palkansaajalle muodostuu tästä edusta veronalainen luontaisetu, autoetu.

Verotarkastustilanteessa on monesti kysymys siitä, paljonko ajoneuvolla on ajettu yksityis- eli asunnon ja työpaikan välisiä ajoja ja paljonko työhön liittyviä ajoja. Työajoja ei pidetä palkansaajan luontaisetuna, ja yrittäjälle tällaisista ajoista aiheutuvat kustannukset ovat vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulosta. Apuna työ- ja yksityisajojen välisen määrän tarkastelussa toimii ajopäiväkirja, jonka perusteellinen ja asianmukainen täyttö toimii riittävänä osoituksena ajojen määrästä ja luonteesta. Nykyisin on saatavilla GPS:ään perustuvia ajopäiväkirjaohjelmia, jotka helpottavat kirjaamista verrattuna paperiseen. Ajopäiväkirjasta tulee löytyä ajokohtaisesti muun muassa ajon alkamis- ja päättymisajankohta, matkamittarilukema ajon alussa ja lopussa sekä ajon tarkoitus.

Tilanteessa, jossa ajopäiväkirjaa ei ole pidetty tai sen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai ristiriitaisia muun aineiston kanssa, joutuu verottaja turvautumaan toissijaisiin lähteisiin yksityisajojen osuuden selvittämiseksi ja tarvittaessa arvioimaan niiden osuuden ajoista. Arviot perustuvat tavanomaisesti toiminnan luonteeseen ja tietoon ajoneuvojen säilytyspaikasta. Mikäli ajot alkavat esimerkiksi ajopäiväkirjan mukaan työntekijän tai yrittäjän itsensä kotoa, saattaa tämä luoda olettaman ajoneuvon käyttämisestä yksityisajoihin.

Ajojen määrän osalta apuna arvioinnissa käytetään esimerkiksi ajoneuvon matkamittari- ja katsastustietoja, joista selviää montako kilometriä milläkin aikavälillä on ajettu. Monesti eroavaisuudet katsastus- ja ajopäiväkirjan kilometrimäärätietojen välillä johtuvat huolimattomuudesta. Siksi onkin hyvä silloin tällöin verrata katsastus- ja matkamittaritietoja ajopäiväkirjan tietoihin niiden vastaavuuden varmistamiseksi. Epäselvyyksiin on aina helpompi puuttua aiemmin kuin asian noustessa ilmi vasta mahdollisessa verotarkastuksessa.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.