Yrittäjänä on paljon asioita, joihin ei haluaisi käyttää aikaansa. Verotarkastus lienee listan kärkipäässä. Siihen menee aikaa, ja lopputulos yleensä maksaa. Hyvää sanottavaa tai maksun palautusta tuskin tulee. Ja kun kyseessä on viranomainen, on saatu huomio aina kiusallisen tuntuista, vaikka suurin osa tehtävistä tarkastuksista on rutiiniluontoisia.

Yrittäjänä on myös paljon asioita, joista on vastuussa. Yksi niistä on oikea-aikainen ja -suuruinen veronmaksu. Tämä, jos mikä on laaja tieteenala, jossa on vähän tuottoja tarjolla eikä kaikilla aika riitä. Useimmiten tällaiset asiat on ulkoistettu muiden pakollisten ja aikaavievien asioiden ohella kirjanpitäjälle. Valinnassa kannattaa painottaa riittävän tasokasta ammattitaitoa suhteessa omaan liiketoimintaan. Kokeneillakin kirjanpitotoimistoilla tulee ajoittain eteen tilanteita, joissa veron määrittely on vaikeaa. Asiakkaalle tämä on hallitsematon tilanne, koska liikutaan alueilla, jonka tuntemukseen oma aika ei riitä, ja yhteistyökumppaniksi näissä asioissa olisi löydettävä taho, jonka kanssa on täysi luottamus. Vaikeinta verotuksessa on sen ennustettavuus.

Suurin osa transaktioista on tavanomaisia, jokapäiväisiä asioita, joissa virheiden tai toisin tulkinnan mahdollisuus on minimissään. Enemmän päänvaivaa niin yrittäjälle, kirjanpitäjälle kuin verottajallekin aiheuttavat erilaiset yritysjärjestelyt, palkkiot, kiinteän omaisuuden myynnit, kulut ja vähennykset sekä erityisesti transaktiot yrityksen ja omistajayrittäjän välillä. Verotarkastuksen laukaisevat useimmiten veroilmoituksessa ilmenevät puutteet, mutta myös erilaiset ristiriitaisuudet ilmoituksissa sekä poikkeavat liiketoimet.

Verotarkastuksen yksi tavoite on pitää yllä veropohjan laatua. Sen sivutuotteena ovat korjaukset, muutokset sekä toimeenpannut maksut tai palautukset. Tärkeintä antia näissä on, niin kuin tilintarkastuksessakin, palaute veronmaksajalle. Parhaimmillaan hyvä tarkastus on molempia osapuolia kunnioittava prosessi. Ja niin kuin asiakkaalla on vaikea ymmärtää verotuksen kaikkia aspekteja, syntyy yrittäjyyden kirjossa myös verottajalle tilanteita, joissa ymmärrys asiakkaan liiketoiminnan laadusta kasvaa.

Eräänlaisena ääriesimerkkinä ovat taiteilijat, joiden ammatinharjoittamisen ja yrittäjyyden kirjo on lähes yhtä leveä kuin taiteilijoita maassa riittää. Toiminta voi olla järjestelty mihin tahansa muotoon freelancerista osakeyhtiöön. Eri sävyjä ja syvyyksiä tarkasteltaessa olennaisuus ja toiminnan johdonmukaisuus voisi olla kantavampi ajatus, kuin pykälänmukaisuus. Myynnin ja projektien kesto voi vaihdella vuosittain hyvästä plussasta pelkkään miinukseen. Pisteittäisesti tehdyt tarkastukset voivat antaa tarpeettoman värikkään kuvan toiminnasta ja verotuksellisesta tilanteesta.

Oikean ja verotehokkaan ratkaisun saamiseksi on selkeintä näyttää transaktioiden lopullinen tarkoitus. Myös dokumentoinnilla on olennaista merkitystä. On myös tärkeää pysyä osoittamaan, että on toiminut verotuksen suhteen vilpittömästi ja johdonmukaisesti. Monimutkaisesta asiasta saa tehtyä harmittavan kalliin, jos siihen sotkeutuu vielä salailua tai muu hyötymistarkoitus.

Verotus on tiedettä, monialaista sellaista. Siitä on saatavissa useita teoksia, kirjoja, ohjeita, opastusta, seminaareja. Verotuksen lopputuloksia käsitellään oikeudessa, jossa tulkinta muokkaa ja pyrkii yhtenäistämään käytäntöjä. Näihin ei enää tarkastajan ollessa ovella ehdi tutustua. Kokenut verojuristi on tässä nopeampi, turvallisempi ja tehokkaampi ratkaisu kuin google ja ruutupaperi.

Lisätietoja www.intressi.fi.