Verotuksen huippuyksikkö on perustettu vuoden 2022 lopulla. Verotuksen asiantuntijoista koostuvassa huippuyksikössä tutkitaan verotuksen ja tulonsiirtojen hyötyjä ja haittoja. Huippuyksikön tarkoituksena on tutkia, miten yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata verotuksen avulla, ja toisaalta millaisia yhteiskunnallisia kustannuksia verotus ja sääntely aiheuttavat.

Kustannusten ymmärtäminen ja mittaaminen on tärkeää, jotta julkisen sektorin tavoitteet saavutetaan mahdollisimman vähillä kustannuksilla. Yksikön tarkoituksena on tutkia, miten yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan vastata verotuksen avulla. Verojärjestelmää tutkitaan kokonaisuutena. Koko verojärjestelmän yksityiskohdat ja byrokratia voivat vaikuttaa talouden toimijoiden käyttäytymiseen yllättävillä tavoilla ilmenee huippuyksikön kotisivuilta www.verotutkimus.fi.

Yksikön tarkoituksena on tuottaa tärkeää tietoa verojärjestelmän suunnittelun tueksi. Verotuksen huippuyksikössä toimii tutkijoita muun muassa Tampereen – ja Helsingin Yliopistosta sekä Valtion taloudellisesti tutkimuskeskuksesta.