Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Jos tietokone ja tietoliikenneyhteys ovat kotona pääasiallisesti työkäytössä, niiden hankintamenot voi vähentää henkilöverotuksessa kokonaisuudessaan. Jos tietokoneen ostohinta on enintään 1200 euroa, vähennys tehdään yhdellä kertaa.  Tavanomaisen yksityiskäytön perusteella vähennystä ei siis evätä, jos tietokone ja laajakaistayhteys ovat muuten pääasiallisesti työkäytössä.

Vähennykseen oikeuttavina tietokoneen ja tietoliikenneyhteyden prosenttiosuuksina pidetään:
0 % mikäli ei ole näyttöä työkäytöstä, 50 % mikäli on näyttöä työkäytöstä ja 100 % mikäli näyttöä pääasiallisesta työkäytöstä.

Tietokoneen lisäksi saa vähentää tulonhankkimiskäytössä olevien oheislaitteiden (näyttö, kaiuttimet, tulostin, skanneri, jne.) hankinnasta aiheutuneet kustannukset tulonhankkimiskuluna.

Vähennystä varten verovelvollisen on varauduttava kertomaan ammattinsa sekä annettava selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin tietokonetta työssä käytetään.

Jos tietokoneen verotuksessa vähennyskelpoiseksi katsottava ostohinta on yli 1 200 euroa, hankintamenosta tehdään ensiksi 25 prosentin poisto.  Poistamattoman hankintamenon voi vähentää kokonaan sinä verovuonna, jona poistamaton hankintameno on verovuoden alussa enintään 1 200 euroa.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.