Työnantaja voi muistaa työntekijöitään jouluna kollektiivisesti. Merkkipäivälahjojen lisäksi verovapaita ovat niin sanotut vähäiset muut lahjat. 

Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia. Vähäisen lahjan arvo saa olla enintään 100 euroa ja lahjan tulee olla työnantajan valitsema. Lahja ei saa olla rahaa tai rahaan verrattavana suoritus. Tällainen lahja katsottaisiin työntekijän palkaksi.

Jos työnantaja antaa työntekijöille muutamia vähäisiä lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo ei myöskään saa olla korkeampi kuin 100 euroa. Tätä euromääräistä rajaa on sovellettu jo useamman vuoden ajan. Toivottavaa olisikin, että Verohallinto päivittäisi mahdollisimman pian verovapaan vähäisen lahjan euromääräistä arvoa. 

Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti. Työntekijä voi myös valita lahjan työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista.