Verovapaan kilometrikorvauksen määrä nousee ensi vuonna 46 senttiin kilometriltä. Korotus vuoteen 2021 verrattuna on siis 2 senttiä kilometriltä. Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa työntekijälle, kun tämä käyttää omistamaansa tai hallitsemaansa autoa työtehtäviin. 

Verohallinto määrää päätöksellään matkakustannusten korvauksen verovapaan enimmäismäärän. Jää työnantajan päätettäväksi maksavatko he korvauksen tämän suuruisena, pienempänä vaiko ei ollenkaan. Matkakustannuskorvauksen maksaminen säädettyä määrää suurempana katsotaan palkaksi. Työehtosopimuksissa saattaa myös olla määräyksiä alalla noudatettavista korvauksista.  Tästä huolimatta verovapaan matkakorvauksen enimmäismäärä on se, joka Verohallinto on päättänyt. 

Paitsi matkoihin erityiselle työntekemispaikalle, Verohallinnon vahvistamaa kilometrikohtaista senttimäärää sovelletaan myös muun muassa ammatin- ja elinkeinoharjoittajan verotuksessa. 

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja saa tehdä matkakuluistaan lisävähennyksen. Lisävähennysten enimmäismäärä on Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisten kilometrikorvausten enimmäismäärien ja todellisten kirjanpitoon tai muistiinpanoihin kirjattujen kustannusten erotus. Lisävähennyksen ajoneuvokuluista saa tehdä silloin, kun autolla ajetuista kilometreistä yksityisajoa on enemmän kuin liikeajoa. 

Jos esimerkiksi kilometrikorvaus on 46 s/km ja   elinkeinoajoa on 2000 km ja kirjanpidossa on vähennetty todellisia kustannuksia 700 euroa, saa yrittäjä tehdä 220 euron suuruisen lisävähennyksen.