Verohallinto arvioi aiemmin tänä vuonna, että 970 000 palkansaajalla verokortin tuloraja on ylittymässä myöhemmin tänä vuonna, jos heille kertyy palkkatuloja loppuvuonna samaan tahtiin kuin alkuvuodesta. Vielä ehdit tarkistamaan verokortin tulorajaa loppuvuodeksi. Jos ennakonpidätyksesi ei ole riittävä, voit hakea lisäennakkoa verovuoden päätyttyä. Lisäennakkoa maksamalla pienennät jäännösveroa ja sille laskettavan koron määrää.

Lisäennakkoa voi hakea vasta, kun verovuosi on päättynyt. Verovuoden aikana veroja ei voi täydentää lisäennakolla. Silloin täytyy hakea ennakkoveroa tai muutosta ennakkoveroon, eli verokortin ennakonpidätysprosenttiin.

Aina ei kannata maksaa lisäennakkoa. Lisäennakon ja jäännösveron korko lasketaan eri tavalla. Jäännösverolle, eli kansankielessä mätkyille, määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. 

Lisäennakolle määrättävästä huojennetusta viivästyskorosta ei tehdä tätä 20 euron vähennystä.

Tämän johdosta, jos vero on korkeintaan noin 1 200 euroa, niin voi olla edullisempaa maksaa jäännösvero lisäennakon sijaan.