Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Verovelvollisen oikaisuvaatimus oli hyväksytty väärin perustein ja hänelle oli vahvistettu huomattava luovutustappio vuoden 2013 verotuksessa. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö haki korkeimmassa hallinto-oikeudessa verotuspäätösten purkamista ja luovutustappion lisäämistä A:n verotettavaan tuloon. 

A oli oikaisuvaatimuksessaan esittänyt luovuttaneensa B Oyj:n osakkeet ulkomaalaiselle vakuutusyhtiölle säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksuna ja vakuutusyhtiön ilmoittaneen hänelle, että vakuutushakemus oli hyväksytty. 

Verotarkastuksen yhteydessä oli tehty virka-apupyyntö. Vastauksesta ilmeni, ettei vakuutusyhtiö ollutkaan hyväksynyt A:n vakuutushakemusta. Näin ollen vakuutus ei ollut tullut voimaan. Tästä vakuutusyhtiö olikin ilmoittanut A:lle kirjeitse.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan A:n oikaisuvaatimuksessaan antamat tiedot huomioon ottaen Verohallinnolla ei ole ollut asiaa käsitellessään syytä ryhtyä selvittämään, oliko oikaisuvaatimuksessa annettu oikeita tietoja vakuutuksen voimaantulosta. 

A:n oli katsottava tietoisesti antaneen virheellistä tietoa oikaisuvaatimuksellaan ja saavuttaneen menettelyllään taloudellisen edun, jota voitiin pitää määrältään merkittävänä. Tähän nähden ja kun lisäksi otettiin huomioon asian yleisempi merkitys verojärjestelmän uskottavuuden ja verovelvollisten yhdenmukaisen kohtelun kannalta, purkuhakemus hyväksyttiin ja päätökset purettiin (KHO 2021:63). 

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.