Henkilöverotuksessa vuonna 2015 syntyneen omaisuuden luovutustappion voi vielä hyödyntää vuoden 2020 aikana. Vuodesta 2016 alkaen syntyneet luovutustappiot on saanut vähennettyä ensisijaisesti omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista ja loppu osan verovuoden puhtaan pääomatulon määrästä ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä. Vuonna 2015 syntyneen luovutustappion vähentämiseen sovelletaan rajoitetumpia vanhoja sääntöjä.

Ennen vuotta 2016 syntyneet luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia ainoastaan omaisuuden luovutuksesta saaduista voitoista. Vuoden 2015 luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia kaupantekovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Näin ollen niiden viimeinen hyödyntämisvuosi on 2020. Omaisuuslajilla ei ole merkitystä. Jos tappio on esimerkiksi muodostunut pörssiosakkeiden myynnistä, voi sen vähentää vaikkapa kesämökin tai sijoitusasunnon luovutusvoitosta.

Edestakainen osakekauppa voi olla ratkaisu luovutustappion hyödyntämiseen. Oikeuskäytännön perusteella normaalissa pörssikaupassa tapahtunutta edestakaista osakekauppaa voidaan pitää veron kiertämisenä ja verohallinnon ohjeen mukaan luovutustappion vähentäminen voidaan evätä yleensä vain, jos verovelvollinen on ostanut myyntipäivänä saman määrän samanlaisia osakkeita samaan tai lähes samaan hintaan kuin myyntihinta ja verovelvollinen ei pysty esittämään verotuksesta riippumatonta syytä osakkeiden myyntiin ja takaisinostoon.

Voitolla olevien osakkeiden takaisinosto tulee toteuttaa siis aikaisintaan myyntiä seuraavana päivänä ja takaisinostoa koskeva toimeksianto tulee tehdä vasta silloin. Veronkiertonormien soveltaminen on aina epätodennäköisempää, jos takaisinostettava osakemäärä on eri kuin myynnin yhteydessä.

lisätietoja

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48935/omaisuuden-luovutusvoitot-ja–tappiot-luonnollisen-henkilön-tuloverotuksessa/