Henkilöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Oman verotuksen päättymispäivän näet verotuspäätöksestäsi tai OmaVerosta. Verotus voi päättyä toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Ennen verotuksen päättymistä veroilmoitusta voi korjata tai täydentää OmaVerossa tai antamalla tiedot erillisellä lomakkeella.

Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on voinut tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vuoden 2019 henkilöverotuksen oikaisuvaatimus on siten tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Jos oikaisuvaatimus koskee verovuosia 2014–2016, voit tehdä oikaisuvaatimuksen 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vuodesta 2014 oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Oikaisuvaatimuksesta huolimatta jäännösvero on maksettava eräpäivään mennessä, ellet samalla hae veronmaksulle täytäntöönpanon keskeyttämistä.  Täytäntöönpanon keskeyttämisellä tarkoitetaan sitä, että verojen ulosotto keskeytetään muutoksenhaun ajaksi. Täytäntöönpano voidaan keskeyttää silloin, kun tehdään oikaisuvaatimus. On hyvä muistaa, että täytäntöönpanon keskeytyksestä huolimatta verolle kertyy viivästyskorkoa.