Viimeiset henkilöverotuksen verotuspäätökset vuodelta 2020 on toimitettu verovelvollisille. Vuoden 2020 verotus päättyi 31.10.2021. Vuoden 2022 alusta alkaa kulua kolmen vuoden muutoksenhakuaika. Verovuoden 2020 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 1.1.2024 mennessä (31.12.2023 osuu sunnuntaille).

Muutoksenhaun määräajat muuttuivat vuonna 2017. Verovuodesta 2017 alkaen tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen on tullut tehdä viimeistään kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos oikaisuvaatimuksesi koskee verovuosia 2015–2016, voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi verovuoden 2015 tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen ehtii vielä tehdä. Se on tehtävä viimeistään 31.12.2021. 

Jos oikaisuvaatimuksen jättää postin kuljetettavaksi, asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat perillä Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Turvallisinta onkin tehdä oikaisuvaatimus OmaVeron kautta, jos asian hoitaminen on jäänyt viime tippaan.