Yhteismetsä on useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen yhteismetsän osakkaidensa hyväksi. Yhteismetsän osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Yhdessä he muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Yhteismetsää koskevat erilaiset verosäädökset kuin itse suoraan omistettua metsää.  

Osakkaaksi yhteismetsään voi tulla eri tavoin. Voit esimerkiksi liittää oman metsäsi osittain tai kokonaan olemassa olevaan yhteismetsään, perustaa omista metsistäsi uuden yhteismetsän tai hankkia kiinteistön, johon kuuluu yhteismetsäosuuksia.

Yhteismetsän perustamista tai metsän liittämistä olemassa olevaan yhteismetsään ei katsota verotuksessa luovutukseksi. Toisin sanoen tästä ei aiheudu luovutusvoiton veroa. Ehtona kuitenkin on, että liitettävän tilan arvo ja saatujen osuuksien arvo ovat yhtä suuret. Tällöin kiinteistötoimituksessa ei määrätä maksettavaksi tilikorvauksia.

Jos yhteismetsään liitettävällä metsällä on käyttämätöntä metsävähennysoikeutta, oikeus siirtyy yhteismetsän käyttöön. Yhteismetsillä on metsävähennysoikeus verovuonna 2022 tai sen jälkeen hankittujen metsien perusteella kuitenkin vain, jos sen osakaskunnan osuuksista verovuoden päättyessä vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden tai kuolinpesien omistuksessa.

Todettakoon, että yhteismetsäosuuden hankintamenon perusteella ei muodostu uutta metsävähennyspohjaa.

Yhteismetsään liitettävän alueen metsätie- ja ojitushankkeiden jäljellä oleva vähennyskelpoinen hankintameno siirtyy myös yhteismetsälle.

Yhteismetsää kutsutaan yhteisetuudeksi. Jos yhteisetuus jakaa ylijäämää osakkaalle se on verovapaata tuloa, jota ei tarvitse ilmoittaa omalla veroilmoituksella.

Tästä johtuen ennen vuotta 2021 yhteismetsän tai muun yhteisetuuden osakas ei ole voinut vähentää osuuden ostamiseksi otetun lainan korkoja. Vuodesta 2021 alkaen tuloverolakia muutettiin siten, että
tulonhankkimisvelkana pidetään myös tulonhankkimiskäytössä olevan yhteisetuuden osuuden hankintaan kohdistuvaa velkaa.

Jos otat velkaa yhteismetsäosuuden hankintaa varten, saat vähentää velan koron verovuodesta 2021 alkaen. Velan korko on tulonhankkimisvelan korkoa, joka vähennetään pääomatuloista. Myös aiemmin tähän tarkoitukseen otettujen velkojen korot ovat maksuvuodesta 2021 alkaen vähennyskelpoisia. Korot vähennetään osakkaan pääomatuloista tai ansiotuloista pääomatulolajin alijäämää koskevien säännösten mukaan.

Yhteismetsäosuus on kiinteää omaisuutta. Jos ostat erikseen osuuden yhteismetsästä, sen hankintahinnan perusteella täytyy maksaa 4 %:n varainsiirtovero.

Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen. Se antaa oman veroilmoituksensa ja maksaa myös omat veronsa. Yhteismetsän veroprosentiksi on säädetty 26,5, joten se on alhaisempi kuin luonnollisen henkilön pääomavero 30-34 prosenttia.

Yhteismetsät ovat kirjanpitovelvollisia. Yhteismetsän on annettava tuloveroilmoituksensa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisen jälkeen. Jos yhteismetsän tilikausi on kalenterivuosi, veroilmoitus annetaan siten huhtikuun loppuun mennessä. Yhteismetsällä saattaa olla myös maatalouden tulona tai elinkeinotulona verotettavaa tuloa, mutta tästä huolimatta yhteismetsä antaa vain yhden veroilmoituksen.