Yhtenäistämisohje on julkaistu oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi vuodelta 2021 toimitettavaa verotusta varten. Ohjeen mukaan täysi työhuonevähennyksen määrä on 920 eurossa. Näin ollen se kasvaa viime vuodesta 20 euroa. 

Täyden työhuonevähennykseen saa, jos verovelvollinen käyttää asuntoaan jatkuvasti ja kokopäiväisesti tulojensa hankkimiseen. Täyden työhuonevähennyksen saa myös etätyöstä, jos   yli 50 % verovuoden työpäivien kokonaismäärästä työskennellään kotona.

Ajoneuvokuluvähennys säilyy 25 senttinä kilometriltä. Tämän suuruista vähennystä käytetään esimerkiksi silloin, jos kodin ja työpaikan välisillä matkoilla halvimpana kulkuneuvona pidetään omaa autoa. 

Tilapäisestä työmatkasta tehtävä ns. palkansaajan päivärahavähennys on 29 euroa, kun matka kestää yli 10 tuntia. Vähennyksen suuruus säilyy siis samana verrattuna edelliseen vuoteen. Kyse on kaavamaisesta vähennyksestä, jota voi vaatia ansiotuloista vähennettäväksi, mikäli työnantajan ei ole maksanut matkasta päivärahaa. 

Kaavamaisen vähennyksen perusteena on tilanne, jossa verovelvolliselle on aiheutunut työmatkasta lisääntyneitä elantomenoja, mutta hän ei pysty selvittämään niiden todellista määrää. Tällöin vähennyksen määrä voidaan arvioida. Yhtenäistämisohjeen mukaan verovelvollisen on pystyttävä selvittämään työmatkakohtaisesti, mistä lisääntyneet elantomenot ovat aiheutuneet ja että työmatkalla syntyneet menot poikkeavat hänelle tavallisesti syntyvistä elantomenoista.