Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Hallitus on antanut lakiesityksen (136/2020), joka laajentaa Suomen verotusoikeutta.  Lakiesityksen mukaan yhteisö olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran jo vuoden 2021 verotuksessa.

Tosiasiallinen johtopaikka yhteisöllä sijaitsee paikassa, jossa sen päivittäin tärkeimmät ylintä johtamista koskevat päätökset tehdään yhteisön hallituksen tai muun vastaavan päätöksentekoelimen toimesta.  Arviossa otetaan huomioon myös muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet. Lähtökohtana arvioinnissa olisi päätöksentekoelimen päätöksentekopaikka. Yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvillä olosuhteilla tarkoitettaisiin pääkonttorin sijaintia tai muuta sijaintia, jossa yhteisön toimeenpaneva johto toimii.

Toimeenpanevana johtona puolestaan pidetään vakiintuneesti toimitusjohtajaa tai muuta vastaavaa johtajaa sekä toimitusjohtajan tai muun vastaavan johtajan välittömässä alaisuudessa toimivia henkilöitä, jotka toimivat yhteisön ylimmissä johtotehtävissä.

Monessa muussakin valtiossa on jo voimassa vastaavaa sääntelyä. Yritykselle syntyy niin sanottu kaksoisasujatilanne, kun se perustetaan tai rekisteröidään yhdessä valtiossa, mutta sillä on toisessa valtiossa tosiasiallinen johtopaikka. Lakimuutoksen myötä Suomen lainsäädäntö soveltuisi nykyistä paremmin kaksoisasujatilanteiden ratkaisemiseen. Jos esimerkiksi yritys perustettaisiin Viroon, mutta sillä olisi tosiasiallinen johtopaikka Suomessa, yritys voitaisiin katsoa Suomessa yleisesti verovelvolliseksi.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.