Koronavirustilanteen johdosta yrittäjille on tarjolla useampia tukivaihtoehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön antaman tiedotteen mukaan yksinyrittäjät voivat hakea toimintatukea kunnilta. Yrittäjän edellytyksiä hakea työttömyysturvaa on myös parannettu. ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntää puolestaan tukea Suomessa toimiville pk-yrityksille.

 
Yksinyrittäjän tuen haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta ja se on suuruudeltaan 2000 euroa. Toimintamuodolla ei ole väliä.  Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Tukea voi saada toiminnan harjoittamisesta johtuviin menoihin. Avustusta voidaan maksaa kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 1.3.2020–31.8.2020. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Edellytyksenä tuelle on yksinyrittäjän merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tukea ei myönnetä yritykselle, jolla on verovelkoja. 

Väliaikaisen lain perusteella yrittäjille on tarjolla työmarkkinatukea 30.6.2020 asti. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella, jossa tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa, on oikeus työttömyysetuuteen. 

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen sekä kehittämistoimenpiteisiin. ELY-keskusten avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. ELY-keskuksesta voivat saada tukea myös usean yrittäjän yritykset, joissa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä mutta ei yhtään työsuhteista henkilöä.  

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista voi rahoitusta hakea Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää ja sitä myönnetään joko niin sanottuun esiselvitykseen (enintään 10 000 euroa) tai kehittämistoimiin (enintään 100 000 euroa).