Osakeyhtiölain muutosten seurauksena PRH tekee ennakollista valvontaa Euroopan talousalueella tapahtuvissa yritysjärjestelyissä. Muutokset tulivat voimaan 31.1.2023. Valvonnalla on vaikutusta ETA-alueen yritysjärjestelyiden lisäksi myös kotimaassa tapahtuviin sulautumisiin ja jakautumisiin.

Jos suomalainen osakeyhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa Euroopan talousalueella, PRH suorittaa ennakollisen valvonnan. Tällöin selvitetään, että kaikki menettelyt ja muodollisuudet Suomessa on järjestetty tai saatettu päätökseen ja että yritysjärjestelyä ei toteuteta väärinkäyttö- tai petostarkoituksessa.

Valvontaa varten PRH pyytää Harmaan talouden selvitysyksikköä toimittamaan velvoitteidenhoitoselvityksen.  PRH on tiedottanut, että tällainen ennakollinen valvonta voi pidentää käsittelyaikoja kaupparekisteri-ilmoituksissa.

Jatkossa myös kotimaisissa sulautumis- ja jakautumissuunnitelmissa täytyy olla selvitys osallistuvien yhtiöiden velkojien saatavien suorittamisesta tai niiden maksamisen turvaamisesta. Tämä muutos koskee myös kaupparekisteriin jo lähetettyjä suunnitelmia, jos niitä ei ole rekisteröity ennen 31. tammikuuta.