Arvoltaan vähäinen enintään 100 euron arvoinen henkilökunnalle annettu joululahja on verovapaa. Henkilökuntaetujen on oltava koko henkilökunnalle eli kollektiiveja ollakseen verovapaita. Lisäksi niiden tulee olla sekä laadultaan että arvoltaan tavanomaisia ja kohtuullisia. Työnantajan henkilökuntaan kuuluvien lukumäärälle ei ole laissa nimenomaisia vaatimuksia. Jos yrityksessä on esimerkiksi vain yksi työntekijä, etu on kollektiivinen.

Merkkipäivälahja ja vähäinen muu lahja on verovapaa tavanomainen henkilökuntaetu.

 Vähäinen muu lahja voi olla esimerkiksi henkilökunnan muistaminen jouluna. Henkilökuntaetuja ei voi antaa verovapaasti pelkän osakkuusaseman perusteella. On kuitenkin tavallista, että osakeyhtiön tai esimerkiksi avoimen yhtiön osakas työskentelee yhtiön palveluksessa. Verotuskäytännössä on katsottu, että yhtiössä työskentelevä osakas voi saada henkilökuntaedun verovapaasti myös silloin, kun yhtiössä ei hänen lisäkseen työskentele muita työntekijöitä tai hänen lisäkseen yhtiössä työskentelee vain osakkaan perheenjäseniä.

Arvoltaan vähäiselle joululahjalle on tiettyjä reunaehtoja, jottei sitä katsottaisi palkaksi. Se ei saa olla rahaa tai helposti rahaksi vaihdettava lahja. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi pörssissä noteeratut osakkeet tai rahasto-osuudet.

Vähäisen lahjan arvo saa olla enintään 100 euroa. Jos työnantaja antaa työntekijöille muutamia vähäisiä lahjoja vuodessa, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 100 euroa. Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippupalvelu tai yksilöity lahjakortti. Jouluna annettavat tyypilliset muistamiset ovat esim. joulukinkku ja herkkukori.

Sellaiset lahjakortit, jotka oikeuttavat ostamaan mitä tahansa tuotteita tai palveluja kyseisestä paikasta, ovat kuitenkin veronalaisia. Tällaisia lahjakortteja ovat esimerkiksi yksilöimättömät tavaratalojen lahjakortit.

Lisätietoja