Kiinteistöliitto on arvioinut, että kiinteistöveroihin uhkaa tulla iso korotus kahden seuraavan vuoden aikana. Tämä johtuu rakennuskustannuksista, joissa on viime aikoina ollut jatkuvaa nousua. Rakennuskustannusten nousu korottaisi rakennusten verotusarvoja mikä puolestaan nostaisi kiinteistöveroa.

Kiinteistöverotuksessa rakennusten verotusarvoja korotetaan rakennuskustannusideksin perusteella. Rakennuskustannusindeksin nousua seurataan Tilastokeskuksessa. Nopea silmäys heidän tuottamaan taulukkoon osoittaa, että viimeisen parin vuoden aikana rakennuskustannusindeksissä on tapahtunut saman suuruinen nousu, johon meni sitä ennen 15 vuotta aikaa.

Koska kiinteistöveroa määrätään myös maapohjasta, jää kokonaiskorotus kuitenkin pienemmäksi.
Kiinteistöliitto onkin laskenut, että kokonaismuutos on 10 prosentin luokkaa, vaikka rakennuksen verotusarvot korottuisivat 14 prosenttia. Vielä ikävämmän tilanteesta tekee kiinteistöliiton mukaan se, että rakennuskustannusten nousun taittumista ei ole näköpiirissä, joten voi hyvinkin olla, että nousu jatkuu myös vuonna 2024.