Virtuaaliset tapahtumat ja tilaisuudet ovat tulossa verovapaan kulttuuriedun piiriin. Tulevaisuudessa kulttuuriedun käyttäminen ei edellyttäisi fyysistä käyntiä tilaisuuksissa tai tapahtumissa. Tuloverolain muutos mahdollistaisi kulttuuriedun saamisen myös livestriimattuihin tapahtumiin.

Hallitus esityksen mukaan muutosta sovellettaisiin jo verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.  

Niin sanottu kulttuurietu on osa työnantajan tarjoamaa tavanomaista ja kohtuullista virkistys- ja harrastustoimintaa ja on verovapaa henkilökuntaetu, kun se on suunnattu koko henkilökunnalle ja arvoltaan enintään 400 euroa vuodessa. Etu voidaan antaa esimerkiksi mobiilisovelluksella tai perinteisillä paperisilla arvoseteleillä. 

Muutoksen jälkeen kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä erilaisissa reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Säännöksen piiriin kuuluisivat siten esimerkiksi verkossa lähetettävät konsertit, teatteri- ja oopperaesitykset sekä muut vastaavat eri taiteenaloihin liittyvät virtuaalisesti järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet.

Koska kulttuuriedulla tarkoitetaan tässä yhteydessä myös urheilutapahtumaa, voisi katseluoikeuden urheilutapahtumaan hankkia kulttuuriedulla. Reaaliaikaisena urheilutapahtumana pidettäisiin esimerkiksi yksittäisen livestriimatun ottelun tai jonkin lajin maailmanmestaruuskilpailujen reaaliaikaista katseluoikeutta. Kulttuurietua voi käyttää myös esimerkiksi kausi- ja sarjalippujen hankintaan. Kausi- ja sarjalipun tulee kuitenkin olla kohdennettu tiettyyn joukkueeseen, ei koko sarjan otteluiden seuraamiseen. 

Kulttuurietua olisi mahdollista käyttää livestriimattavien tapahtumien ohella myös tallennettujen esitysten katselemiseen, jos kyse olisi tiettyyn ajankohtaan sidotusta järjestetystä tapahtumasta tai tilaisuudesta. Hallituksen esityksessä mainitaan esimerkkinä tämän tyyppisestä tapahtumasta elokuvafestivaalit, joissa esitetään tiettyjä elokuvia tiettynä ajankohtana, ja tietyn ajan avoinna olevat taidenäyttelyt.