Osakeyhtiön ja elinkeinoyhtymän tappiota ei saa vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi vaihtanut omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä vaihtunut. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksen perusteella myöntää erityisistä syistä oikeuden tappion vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta, jos se on yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen.

Hakijan on poikkeuslupahakemuksessaan osoitettava poikkeusluvan myöntämisen edellytysten täyttyvän. Ratkaisu perustuu kuitenkin aina kokonaisharkintaan. Hakemusta perustellessa on hyvä muistaa lain perimmäinen idea, joka on estää kaupankäynti yhtiön tappioilla. Tappioiden vähentäminen tulee olla tarpeen yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta. Poikkeusluvan myöntämiselle tulee olla erityisiä syitä, joita oikeuskäytännössä ovat olleet muun muassa sukupolvenvaihdosluovutus, yrityksen myynti työntekijöille, konsernin sisäiset omistajanvaihdokset, yrityksen saneerausohjelmaan liittyvät omistajanvaihdokset ja yrityksen toiminnan jatkumisen välittömät työllisyysvaikutukset.