Palkan maksaminen ei ole päivärahojen edellytyksenä. Osakeyhtiössään työskentelevä omistajayrittäjä voi maksaa itselleen päivärahaa, vaikka ei maksaisikaan työnteosta palkkaa. Päivärahan verovapaus edellyttää, että tekee matkan tilapäisesti erityiselle työntekemispaikalle ja että yleiset päivärahan maksun edellytykset täyttyvät.  Lisäksi tulee laatia matkalasku kirjanpitoon.

Laissa ei tarkemmin määritellä erityisen työntekemispaikan käsitettä. Erityinen työntekemispaikka on paikka, jossa palkansaaja työskentelee tilapäisesti.

Verovapaan päivärahan maksaminen edellyttää, että erityisen työntekemispaikan on oltava yli 15 kilometrin etäisyydellä siitä paikasta, josta matka on tehty. Työmatka voi alkaa asunnolta, työasunnolta, toissijaisella työskentelypaikkakunnalla olevasta majoituspaikasta taikka varsinaiselta tai toissijaiselta työpaikalta.

Jos omistajayrittäjä käy saman työmatkan aikana eri kohteissa, etäisyysvaatimus täyttyy koko työmatkan osalta, jos kauimpana oleva kohde on yli 15 kilometrin etäisyydellä lähtöpaikasta. Lisäksi erityisen työntekemispaikan on aina oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä kaikista edellä luetelluista paikoista.

Päivärahan verovapaus edellyttää lisäksi, että työmatka kestää tietyn ajan. Kokopäiväraha on verovapaa, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia. Osapäiväraha on verovapaa, kun työmatka on kestänyt yli 6 tuntia. Jos työmatka on kestänyt yli vuorokauden eli 24 peräkkäistä tuntia, omistajayrittäjälle voi maksaa verovapaasti päivärahan kultakin matkavuorokaudelta.