Hallituksen esitys perhe-eläketurvan uudistamisesta on lausuntokierroksella. Tavoitteena on ottaa huomioon perherakenteissa yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Leskeneläkeoikeus tulisi myös yhteistaloudessa edunjättäjän kanssa asuneelle avopuolisolle, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi.

Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä tai lapseneläkettä. Jatkossa perhe-eläkejärjestelmän tarkoitus on turvata edunjättäjän kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentuloa.

Leskeneläkkeen kesto rajattaisiin ehdotuksen mukaan kymmenen vuoden määräajaksi tai kunnes nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista täyttää 18 vuotta. Tällä hetkellä leskeneläkettä maksetaan pääsääntöisesti lesken kuolemaan saakka työeläkelakien mukaan ja kansaneläkelain mukaan kunnes leski täyttää 65 vuotta.

Täysin uutta perhe-eläkeuudistuksessa olisi leskeneläkeoikeus yhteistaloudessa edunjättäjän kanssa asuneelle avopuolisolla. Edellytyksenä on, että avopuolisolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi. Leskeneläkettä maksettaisiin kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta. Yhteistaloudessa asumiselta edellytettäisiin vakiintuneisuutta, mikä tarkoittaa, että yhteistalouden tulisi olla jatkunut vähintään viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa. Nykyään tällaisessa perheessä vain lapseneläke on mahdollinen.

Työeläkelakien mukainen lapseneläke jatkuisi kaksi vuotta nykyistä pidempään, eli kunnes lapsi täyttäisi 20 vuotta. Jos leskeneläkkeen saajaa ei ole, niin sanottu lesken laskennallinen perhe-eläkeosuus maksettaisiin lapseneläkkeenä lapselle. Tämä muutos parantaisi huoltajansa menettäneen lapsen taloudellista tilannetta.