Työnantaja voi muistaa työntekijöitään jouluna kollektiivisesti. Merkkipäivälahjojen lisäksi verovapaita ovat niin sanotut vähäiset muut lahjat.  Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitetaan lähinnä jouluna koko henkilökunnalle annettavia pieniä muistamisia. Vähäisen lahjan arvo saa olla enintään 100 euroa ja lahjan tulee olla työnantajan valitsema. Lahja ei saa olla rahaa…