Muutosverotuksen tiedot eivät ole aiemmin olleet julkisia. Lainmuutoksen myötä myös verotuksen päättymisen jälkeen verotukseen tehdyt muutokset tulisivat julkisiksi tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Muutokset tulisivat lakiehdotuksen mukaan voimaan 1.9.2024. Muutosverotuksen tiedot olisivat julkisia tuloverotuksessa verovuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksessa verovuodesta 2023 alkaen. Pääsääntöisesti muutosverotuksen tiedot tulisivat julkisiksi…