Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa yhtiön varojen puutteeseen, saa osakkeiden lopullisen arvonmenetyksen vähentää luovutustappiona, kun patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa osakeyhtiön kaupparekisteristä.  Osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä muustakin syystä. Jos osakeyhtiön poisto rekisteristä johtuu muusta syystä kuin varojen puutteessa rauenneesta konkurssista, luovutustappiota ei vahvisteta verotuksessa välittömästi. Muissa…