Geosentric Oyj:n (entinen Benefon Oyj) osakkeen lopullinen arvonmenetys on vähennettävissä luovutustappiona vuoden 2021 verotuksessa. Konkurssipesän julkisselvittäjä antoi tiedotteen, jonka mukaan jako-osuuksia ei tulla maksamaan konkurssivelkojille, joten osakkeenomistajatkaan eivät tule saamaan jako-osuuksia. Yhtiö on merkitty kaupparekisterissä lakanneeksi 14.12.2021. Luovutustappioon rinnastetaan sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin…