Osakeyhtiö voi maksaa osingon paitsi rahana myös muuna omaisuutena. Tätä kutsutaan niin sanotuksi in natura -osingoksi. Osinkona voidaan jakaa esimerkiksi arvopapereita, kiinteistöjä, huoneisto-osakkeita tai autoja. On myös mahdollista jakaa osinkoa yhtä aikaa sekä rahana että In natura.  In natura -osingon arvoksi katsotaan omaisuuden käypä arvo…