Hallitus kaavaille määräaikaista sähkövähennystä kohtuuttomaksi nousseiden sähkön hintojen vuoksi. Kyse olisi kotitalousvähennyksen yhteydessä toteutettavasta neljän kuukauden määräaikaisesta vähennyksestä. Tavoitteena on kohdentaa vähennys muille kuin suurituloisille, mutta vähennyksen tarkemmat määräytymisperusteet selviävät vasta lakiesityksen jatkovalmistelussa. Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä…