Hallitus kaavaille määräaikaista sähkövähennystä kohtuuttomaksi nousseiden sähkön hintojen vuoksi. Kyse olisi kotitalousvähennyksen yhteydessä toteutettavasta neljän kuukauden määräaikaisesta vähennyksestä. Tavoitteena on kohdentaa vähennys muille kuin suurituloisille, mutta vähennyksen tarkemmat määräytymisperusteet selviävät vasta lakiesityksen jatkovalmistelussa.

Vakituisen asunnon sähköenergiasta johtuvat kustannukset oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä ylittäisi 1.1.2023-30.4.2023 ajanjakson aikana 2 000 euroa ja olisi enintään 6 000 euroa. Vähennyksen saisi sähköenergiasta ja perusmaksusta, mutta ei sähkön siirrosta. Vähennykseen oikeuttavasta määrästä vähennys olisi 60 prosenttia.

Lainvalmistelun on tarkoitus edetä niin, että verovelvolliset voisivat hakea helmikuusta 2023 alkaen verokortin, jossa vähennys otetaan ennakonpidätystä laskettaessa huomioon. Vaikka kotitaloudessa asuisi useampikin henkilö, vähennyksen voi tehdä vain yhden verovelvollisen verotuksessa.

Sähkövähennyksen lisäksi hallitus valmistelee määräaikaista sähkötukea. Se on tarkoitus kohdentaa niille, jotka eivät voi hyödyntää sähkövähennystä täysimääräisesti. Määräaikainen sähkötuki sekä määräaikainen sähkövähennys on tarkoitus sovittaa yhteen niin, ettei niitä voi hyödyntää yhtäaikaisesti.